Like us! Like us! Like us!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor www.mamyloe.nl

1. Mamyloe
2. Gebruikersvoorwaarden
3. Tippen van Mamyloe
3a. Plaatsingskosten & wijzigen beeldmateriaal
4. Huisregels voor het schrijven van Reviews
5. Begripsomschrijving

1. Mamyloe

Mamyloe.nl (Mamyloe) is een website waarop authentieke- en sfeervolle adresjes voor kinderen t/m 12 jaar staan, die naar de maatstaven van Mamyloe het bezoeken waard zijn. Deze adresjes/activiteiten noemt Mamyloe 'Lovely places'. De Lovely Places staan per stad vermeld (met een straal van ongeveer 25 kilometer) en zijn aangedragen en beschreven door Mamyloe en haar Locals. Locals zijn inwoners uit de betreffende stad of omgeving van die stad.

Mamyloe inspireert en stimuleert ouders, grootouders en verzorgers via de website, de nieuwsbrief en social media, om met elkaar op pad te gaan en samen mooie Mamyloe-momenten te beleven.

2. Gebruikersvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op iedere relatie tussen jou, als bezoeker van Mamyloe.nl, zijnde Gebruiker en Mamyloe. Door gebruik te maken van Mamyloe.nl accepteer je deze voorwaarden.

1. De door jou opgegeven gegevens bij het registreren zijn steeds naar waarheid ingevuld. Aanbieders en Gebruikers zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens die door hen worden aangeleverd. Mamyloe aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor fouten of gebreken in de door Gebruikers of Aanbieders verstrekte informatie.

2. Mamyloe gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij gebruiken deze alleen zoals in deze voorwaarden aangegeven en uiteraard altijd binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3. Mamyloe.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

4. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt altijd zelf de keuze of je gegevens invoert. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Mamyloe.nl, is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk.

5. Wij verzamelen (persoons)gegevens die je invoert, waaronder je naam, e-mail en IP-adres voor de volgende doeleinden:

a. Om een door jou gestelde vraag of contactverzoek te beantwoorden.
b. Om je de nieuwsbrief toe te sturen en je op de hoogte te houden van de diensten van Mamyloe en geselecteerde derden. 
c. Om een door jou gewonnen prijs af te kunnen handelen. 
d. Om eventueel contact met je op te nemen naar aanleiding van een review die je op de site hebt achtergelaten, een tip die je hebt aangedragen of wanneer je je als Local hebt aangemeld. 
e. Bij het inschrijven als Local geef je ons je persoonlijke gegevens. Ben je ingeschreven en ga je als Local aan de slag, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van jouw gegevens.

6. Je kunt bij ons opvragen welke gegevens wij van jou hebben geregistreerd en ons vragen deze te laten corrigeren of verwijderen. Hiervoor kun je het contactformulier gebruiken. Indien je door Mamyloe.nl niet meer benaderd wilt worden over de producten/diensten, kun je dit ook melden via het contactformulier.

7. Met het instemmen met deze algemene voorwaarden ga je akkoord met opname van de geregistreerde gegevens in onze beveiligde database. Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derden, behalve wanneer deze derden door Mamyloe worden ingeschakeld om gewonnen prijzen naar je toe te sturen (zie 4c). Mamyloe mag jouw e-mailadres gebruiken om je nieuwsbrieven en speciale aanbiedingen van onze Aanbieders te versturen. Uitschrijven van nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk. Aanmelden voor de nieuwsbrief van Mamyloe is gratis en zonder enige verplichtingen. Hieraan kun je geen enkel recht ontlenen.

8. De eventueel door Mamyloe verstrekte wachtwoorden zijn strikt persoonlijk en mogen niet verder verspreid worden.

9. Mamyloe probeert alle informatie op de website zo volledig, correct en actueel mogelijk te houden. Desondanks geeft Mamyloe geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, actualiteit, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van welke informatie op de site dan ook. Mamyloe doet altijd haar best om de informatie over de genoemde Lovely Places te controleren op juistheid en stimuleert Gebruikers en Aanbieders om eventuele onjuistheden te melden. Meningen die geuit worden op Mamyloe over Lovely PLaces, Aanbieders en/of andere derden zijn de meningen van Gebruikers en/of Locals en kunnen niet worden toegerekend aan Mamyloe.

10. Het gebruik van Mamyloe.nl is voor eigen risico van de Gebruiker. Elk besluit tot het bezoeken van een Lovely Place, het ondernemen van een activiteit of anderszins het afnemen van enige dienst op basis van informatie die via Mamyloe.nl is verkregen is voor het eigen risico van Gebruiker. Mamyloe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Gebruikers, Locals, Aanbieders en/of andere derden voor directe- of indirecte schade uit elke hoofde dan ook, waaronder doch niet uitsluitend, ten gevolge van:

a. het gebruik of de inhoud van Mamyloe.nl of de informatie (al dan niet door Locals, Gebruikers, Aanbieders of derden aangeboden). 
b. het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op Mamyloe.nl een link is opgenomen. 
c. het gebruik van enige site waarop een link is opgenomen naar de website van Mamyloe.nl.

11. Mamyloe behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige   internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden.

12. Mamyloe.nl bevat links naar websites van derden. Mamyloe.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt en voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze partijen. Het plaatsen van links door Mamyloe houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Klik je door naar de website van een Aanbieder, dan doe je dit op eigen risico en ga je automatisch de verplichting aan dat je die website   gebruikt volgens de gestelde voorwaarden van de betreffende website.

13. Daarnaast aanvaardt Mamyloe geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor de handelingen van Aanbieders en Locals op of buiten de website.

14. Indien de Gebruiker handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, tekort schiet in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomsten met Mamyloe of anderszins handelt in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, heeft Mamyloe het recht, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, overeenkomsten met de Gebruiker met   onmiddellijke ingang te beëindigen.

15. De teksten, foto's, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo's op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mamyloe of haar licentiegevers. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mamyloe de informatie op deze website op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Mamyloe draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de genoemde Aanbieders op de site. Mocht je menen een recht te bezitten op een beeld op deze site, neem dan contact met ons op.

16. Over de door de Gebruiker of door de Local ter beschikking gestelde content (teksten, informatie, foto's) heeft Mamyloe het recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te redigeren, eventueel te vertalen en te publiceren op Mamyloe.nl.

17. De Gebruiker garandeert dat de op Mamyloe.nl geplaatste content correct, accuraat en niet misleidend is. De Gebruiker garandeert dat, met het plaatsen van de content op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op andermans rechten en hij/zij niet onrechtmatig handelt. De Gebruiker vrijwaartMamyloe voor alle aanspraken van derden, gebaseerd op de bewering dat de handelwijze van Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van die derden.

3. Tippen van Mamyloe

Je kunt Mamyloe tippen over een Lovely Place via 'tip ons' op de website. Mamyloe is onafhankelijk! Alleen de allerleukste   Lovely Places worden op de website geplaatst. Mamyloe en haar locals selecteren deze adresjes. Mamyloe bepaalt of een getipte Lovely Place past binnen het Mamyloe-concept. Mamyloe schrijft en bepaalt zelf haar teksten.

Mamyloe heeft een voorliefde voor het buitenleven, educatie, beweging, gezondheid, kunst, cultuur, historie en betaalbaar. De Lovely Places die je terugvindt op Mamyloe.nl vallen binnen de volgende categorieën:

a. Middagje op pad (Speel- en kinderboerderij, Dierentuin, Speeltuin, Zwembad & recreatieplas, historie & museum, Muziek film & theater, Spelen in de natuur, Workshops, Sport & spel, Zen voor kids 
b. Kinderfeestjes 
c. Eten met kids 
d. Nachtje weg 
e. Shoppen voor de kids (Nieuwe kleertjes, Tweedehands kleertjes, Speelgoed & Musthaves)

Lovely Places die we niet beschrijven zijn adresjes/activiteiten die:
a. Verder dan 25 tot 30 km buiten de grens van de Mamyloe-stad liggen. 
b. Niet individueel of per afgebakend aantal sessies te bezoeken zijn (dus geen sportverenigingen). 
c. Mamyloe niet beoordeelt als Lovely Place. Wat een lovely place is bepaalt de redactie van Mamyloe aan de hand van kenmerken als authenticiteit en sfeer. Mamyloe heeft een voorliefde voor het buitenleven, educatie, beweging, gezondheid, kunst, cultuur en historie. 
d. Eenmalig zijn, zoals theatervoorstellingen, musicals etc. Deze worden bij in de agenda vermeld.
e. Groot/massaal zijn.

Winkels die we niet beschrijven:
a. Grote winkelketens 
b. Winkels met alleen kledingmaten voor grotere kinderen (vanaf 12 jaar).

Eetgelegenheden die we niet beschrijven zijn:
a. Eetgelegenheden die niet (optisch) schoon zijn.
b. Grote, massale kinderrestaurants
c. Fastfood eetgelegenheden

Mamyloe stimuleert eetgelegenheden:
a. Om voor kids gezonde gerechten op kaart te zetten.
b. Kleinere hoeveelheden aan te bieden aan de kids (b.v. gehalveerde porties van de kaart).

3a. Plaatsingskosten Mamyloe & wijzigen beeldmateriaal
Wanneer Mamyloe een ervaringsartikel ontvangt van een local, wordt deze Lovely Place kosteloos op de website geplaatst. Wanneer Mamyloe een tip ontvangt, wordt o.b.v. de informatie op de website en reviews bepaalt of de locatie wel/geen Lovely Place is. Vindt Mamyloe de tip een Lovely Place, dan wordt voor plaatsing € 45,00 administratiekosten in rekening gebracht. Het wijzigen van beeldmateriaal op de site kost € 25,00. 

4. Huisregels voor het schrijven van Reviews

Bij alle Lovely Places die op Mamyloe.nl vermeld staan, bestaat de mogelijkheid om een review te plaatsen via een social media plugin van Facebook. Door gebruik te maken van deze plug-in, accepteert de Gebruiker de algemene voorwaarden van Facebook. Mamyloe kan geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor uitingen die via de Facebook plug-in worden gedaan, daar Mamyloe daar geen zeggenschap over heeft.

Bij het schrijven van reviews, vragen wij je om onze huisregels in acht te nemen:
a. Geef informatie waar een andere bezoeker iets aan heeft, geeft tips en suggesties in je review.
b. Doelbewust negatief schrijven is niet toegestaan. Mamyloe mag niet gebruikt worden om klachten te uiten. Koppel zelf eventuele klachten direct terug aan de eigenaar van de activiteit.
c. Kritiek geven mag, maar moet wel voldoende feitelijk zijn. Negatieve reacties worden door Mamyloe bekeken en direct doorgegeven aan de eigenaar van de activiteit. Indien nodig en mogelijk worden deze van de site verwijderd
d. Discrimineren, schelden en choqueren in een review is niet toegestaan.
e. Vermijd opmerkingen die schade kunnen toebrengen aan de Lovely Place.
f. Reviews mogen geen reclame uitingen of linken naar andere sites bevatten.
g. Reviews moeten betrekking hebben op de Lovely Place, hebben ze dit niet dan worden ze verwijderd.
h. Het promoten van producten of services is niet toegestaan.
i. Mamyloe.nl is niet bedoeld om te chatten.
j. Je dient gebruik te hebben gemaakt van de primaire activiteiten van de Lovely Place.

Gebruiker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat en niet misleidend is. Gebruiker garandeert dat, met het plaatsen van de content op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op andermans rechten en hij/zij niet onrechtmatig handelt.

5.   Begripsomschrijvingen

Lovely Place: authentiek- en sfeervol adres/activiteit die naar de maatstaven van Mamyloe en/of een local het bezoeken waard is.
'Content': alle Lovely Places, berichten, reviews, data, informatie, tekst, muziek, geluid, foto's, video, vormgeving of ander materiaal (al dan niet auteursrechtelijk beschermd). 
'Website': deze website, te bereiken via http://www.mamyloe.nl
'Mamyloe.nl': website, handelsnaam van Digital Devils BV, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 52.05.33.50. 
'Aanbieder': commerciele-, niet commerciele- of semi-commerciele organisatie die een of meerdere Lovely Place(s) aanbiedt en hiermee vermeld staat op Mamyloe.nl. 
'Gebruiker': de bezoeker van Mamyloe.nl. 
'Locals': zijn bezoekers/gebruikers van Mamyloe.nl die vervolgens geselecteerd zijn door Mamyloe om Lovely Places te bezoeken, beschrijven en fotograferen.

Op de overeenkomst tussen jou en Mamyloe is het Nederlands recht van toepassing. De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen jou en Mamyloe is de rechter in het arrondissement waar Mamyloe is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Mamyloe.

Mamyloe behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.